Nowe Czyżyny
Poniedziałek - Sobota:
09:00 - 21:00
Niedziela handlowa:
10:00 - 20:00
Carrefour Hypermarket
Poniedziałek - Czwartek:
06:00 - 22:00
Piątek - Sobota
06:00 - 23:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 21:00
Leroy Merlin
Poniedziałek - Sobota:
06:30 - 22:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 20:00

Centrum Nowe Czyżyny

ul. Medweckiego 2

31-870 Kraków

Buses:
103, 113, 174, 202, 212, 222, 232
Trams:
1, 5, 9, 14, 22, 52, 62
Bus / tram stop:
Rondo Czyżyńskie
Buses:
129, 142
Bus stop:
Medweckiego
Bus:
192
Bus stop:
Marii Dąbrowskiej

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownik”) dostępnego pod adresem www.nowe-czyzyny.pl(„Portal”), zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, w tym tzw. plików cookies. Właścicielem Portalu jest spółka NewbridgeRomsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków sp.k. z siedzibą w Warszawie („Właściciel Portalu”). Właściciel Portalu szanuje prywatność Użytkowników Portalu oraz zapewnia o swoim przywiązaniu do respektowania obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Nadrzędnym celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności Użytkowników Portalu na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną („uśude”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jak również w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo Telekomunikacyjne”). W Portalu mogą zostać umieszczone linki pozwalające Użytkownikowi na bezpośrednie dotarcie do serwisów internetowych innych niż Portal. W odniesieniu do takich serwisów Właściciel Portalu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez administratorów tych serwisów internetowych. Sposób i zakres zbierania innych danych i informacji niezwiązanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Portalu, określać będą oddzielne ustalenia – stosowne do ich przeznaczenia i publikowane w adekwatnej formie.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu zbieranych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu oraz w związku z działalnością i funkcjonowaniem Portalu jest Właściciel Portalu, czyli NewbridgeRomsey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa.
 2. Właściciel Portalu powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Krzysztofa Dadury, z którym kontakt jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: krzysztof.dadura@weblaw.pl
 3. Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik.
 4. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu wyłączenie w następujących celach:
  1. w celach związanych z realizacją poszczególnych funkcjonalności Portalu w związku z korzystaniem z Portalu oraz w celu właściwego administrowania Portalem, w tym generowania odpowiednich statystyk. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Właściciela Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako techniczne udostępnianie Portalu i monitorowanie jego funkcjonowania, optymalizacja i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników oraz zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z innych funkcji interaktywnych Portalu.
  2. w celu zapewnienia kontaktu Użytkownikom Portalu na dedykowane adresy poczty elektronicznej zamieszczone w Portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako przyjęcie zapytania na adres e-mail udostępniony w Portalu (w szczególności w celu zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem w przypadku złożenia oferty wynajmu powierzchni handlowej w Centrum oraz realizacji przez Właściciela Portalu danych reklamacji zgłoszonej w związku z działalnością Serwisu) i udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie.
  3. w celach marketingowych zgodnie z odrębnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum drogą elektroniczną na podany w odpowiednim formularzu adres email lub numer telefonu („Newsletter”), o ile Użytkownik wyraził wolę zapisu do Newsletteru i wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Portalu nie obejmują szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO lub danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu art. 10 RODO.
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej, do której należy Właściciel Portalu, podmiotom zarządzającym centrum Nowe Czyżyny („Centrum”), z którego działalnością związany jest Portal oraz innym podmiotom, z którym Właściciel Portalu współpracuje w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi hostingu Portalu oraz usługi dostarczenia i utrzymania Portalu w minimalnym, aczkolwiek niezbędnym do realizacji określonych zadań, zakresie i celu.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania Newsletteru albo przez okres wymagany przepisami prawa.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Właściciel Portalu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.+
 10. Właściciel Portalu dokłada wszelkich starań, by chronić przetwarzanie dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

II. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania z Portalu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu.
 3. Korzystając z Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu:
  1. identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie Administratora,
  2. aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
  3. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz
  4. by ułatwić Administratorowi lub reklamodawcom prezentowanie Użytkownikowi Internetu  reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika,
  5. optymalizacji korzystania z Serwisu,
  6. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, oraz
  7. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
  8. do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają z Serwisu co pomaga w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. optymalizacji i dostosowanie funkcjonalności Portalu do potrzeb i wymagań Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Portal na urządzeniu Użytkownika w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  2. generowania odpowiednich statystyk korzystania z Portalu przez Użytkowników.
 6. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies:
  1. Pliki cookies „sesyjne” (sessioncookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
  2. Pliki cookies „stałe” (persistentcookies), które są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach funkcjonowania Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 8. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez reklamodawców oraz innych partnerów współpracujących z Właścicielem Portalu.

III. STOSOWANIE WTYCZEK SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook.com („Facebook”), którego dostawcą jest spółka Facebook Inc. (adres: 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Facebooka zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Facebooku. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Facebooku, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Facebooka, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Facebooku. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Facebook, zgodnie z swoją polityką prywatności.
 2. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Google+ („Google+”), którego dostawcą jest spółka Google Inc. (adres: 1600 AmphitheaterParkway, MountainView, CA 94043, USA). Wtyczki do Google+ można rozpoznać po dedykowanym logo Google+ zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Google+. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Google+, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Google+, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Google+. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Google+, zgodnie z swoją polityką prywatności.
 3. W Portalu możliwe jest osadzanie (embedowanie) filmów przy użyciu kodu embed danego filmu umieszczonego na kanale Centrum w serwisie YouTube („YouTube”), którego dostawcą jest spółka YouTube LLC (adres: 901 CherryAvenue, San Bruno, CA 94066, USA). W związku z powyższym, w niektórych zakładkach Portalu (np. w bibliotece multimediów Portalu) możliwe jest osadzenie i użycie dedykowanych wtyczek YouTube (przy użyciu kodu embed), stanowiących hiperłącze do filmów umieszczonych na kanale Centrum w YouTube. Poprzez aktywne naciśnięcie dedykowanego przycisku wtyczki, będącego poleceniem odtworzenia filmu osadzonego w odpowiedniej zakładce Portalu zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem YouTube. W wyniku takiego połączenia Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca YouTube, zgodnie z swoją polityka prywatności.
 4. W Portalu mogą zostać zamieszczone zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Instagram.com („Instagram”), którego dostawcą jest spółka Instagram LLC (adres: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Wtyczki do Facebook można rozpoznać po dedykowanym logo Instagram zamieszczonym w Portalu, które stanowi hiperłącze do fanpage Centrum w Instagramie. Poprzez aktywne naciśnięcie wtyczki, stanowiącej hiperłącze do fanpage Portalu w Instagramie, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika, zainstalowaną na urządzeniu końcowym Użytkownika, a serwerem Instagram, w wyniku czego w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie wyświetlony fanpage Centrum w Instagramie. W wyniku takiego przekierowania Właściciel Portalu nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych Użytkownika a podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane osobowe będzie dostawca Instagrama, zgodnie z swoją polityka prywatności.

IV. TRYB ZMIANY

V. KONTAKT

Zapraszamy do kierowania pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności. Prosimy przesyłać je w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: krzysztof.dadura@weblaw.pl