Analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych - Centrum Nowe Czyżyny Kraków
Nowe Czyżyny
Poniedziałek - Sobota:
09:00 - 21:00
Niedziela handlowa:
10:00 - 20:00
Carrefour Hypermarket
Poniedziałek - Czwartek:
06:00 - 22:00
Piątek - Sobota
06:00 - 23:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 21:00
Leroy Merlin
Poniedziałek - Sobota:
06:30 - 22:00
Niedziela handlowa:
09:00 - 20:00

Centrum Nowe Czyżyny

ul. Medweckiego 2

31-870 Kraków

Buses:
103, 113, 174, 202, 212, 222, 232
Trams:
1, 5, 9, 14, 22, 52, 62
Bus / tram stop:
Rondo Czyżyńskie
Buses:
129, 142
Bus stop:
Medweckiego
Bus:
192
Bus stop:
Marii Dąbrowskiej
Powrót

Analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych

czerwiec 2022

Dla Centrum Handlowego Nowe Czyżyny w Krakowie należącego do Newbridge Romsey Sp. z o. o. Kraków Sp. k. przeprowadziliśmy analizy ryzyk pod kątem transformacji biznesu i zmian społecznych wywołanych zmianą klimatu zgodnie z wytycznymi TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Rozpoznanie ryzyk i szans jakie powstają w kontekście zmian klimatu pozwala na lepsze przygotowanie budynku i jego otoczenia do zmian na rynku. Nowe wymagania technologiczne, prawne i społeczne mogą powodować większe nakłady inwestycyjne. Mogą również przyczyniać się do zmian pozytywnych takich jak ograniczenie zużycia energii i wody, redukcja produkowanych odpadów lub pozytywniejsze postrzeganie danego budynku. Dla Centrum wyznaczono również odpowiednie współczynniki, które będą monitorowane. W zakresie ryzyk transformacji, ocenie podlegać będzie: ograniczenie zużycia energii, wody, odpadów oraz wykorzystanie terenów zielonych.

W zakresie ryzyk społecznych, obiekt został oceniony pod kątem narażenia na szereg zagrożeń społecznych. Dla każdego rozpoznanego ryzyka dobrano przykłady realnych działań przekładających się na pozytywny wkład w społeczność lokalną. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem danych stanowiących potwierdzenie występowania poszczególnych zagrożeń społecznych w otoczeniu obiektu oraz ich nasilenia. Składają się na niego różnorodne badania zrealizowane przez instytucje publiczne i prywatne na poziomie adekwatnym do skali każdego z problemów: najbliższego otoczenia, dzielnicowym, miejskim i ogólnopolskim.